Assyriska Hjälpfonden

Assyrierna i Mellanöstern lever under minst sagt svåra omständigheter. Minnena från Turabdin är ständigt närvarande och kaoset i Irak efter Saddamregimens fall likaså. Många minns säkert de fruktansvärda scenerna från flyktinglägren i Turkiet, Iran och Syrien efter det första Gulfkriget.

Erfarenheterna av utvecklingen i Irak efter 2003 har lämnat en bitter eftersmak och omvärldens passivitet inför assyriernas öde har skapat stark misstro. Att assyrierna i bl.a. Bagdad, Basra och Mosul i princip varit utelämnade i en starkt extremistisk miljö har varit en bidragande orsak. Detta är en del av vår historia som aldrig kan accepteras eller tillåtas!

Utvecklingen i Syrien är därför av stort intresse för assyrierna. Det är i denna del i regionen som gruppen under långa perioder lyckats bygga upp en mycket vital social- och kulturell infrastruktur. Organisationsväsendet har inneburit att det bland assyrierna funnits en stark medvetenhet om enighetens betydelse. Däremot är den humanitära situationen svår, ekonomiska missförhållanden gör sig starkt påminda när omvärldens sanktioner förstärks.

Det är civila som betalar det högsta priset. Assyrierna är inte på något sätt undantagna. Många familjer har det svårt samtidigt som det är avgörande att stödet till dessa människor är organiserat. Assyrierna i diasporan har alltid axlat ett stort ansvar för sina bröder och systrar i hemlandet. Assyriska Hjälpfonden är en av de äldsta humanitära assyriska organisationer i Sverige med lång erfarenhet av samarbete med olika bistånds organisationer i hemlandet. Assyriska Hjälpfonden påbörjar nu en insamling för behövande assyrier i Syrien. Situationen är mycket kännbar för många och vi måste agera omgående. Av erfarenhet vet vi att många är villiga att stödja sina landsmän. Ditt bidrag betyder mycket för dina bröder och systrar i hemlandet.

Vi tar tacksamt emot alla bidrag och medverkar gärna till att förse er med ytterligare information om situationen för assyrierna i regionen. Det gäller både individer eller organisationer som vill bidra.

Bästa hälsningar!

Assyriska Hjälpfonden i Sverige

p-giro: 249578-6 eller SWISH: 1236172928