Assyriska hjälpfonden har sedan dess grundande sökt samarbete med likasinnade biståndsorganisationer i hemlandet.  I början av 90-talet var det svårt att hitta officiellt registrerade biståndsorganisationer i Irak och Syrien på grund av att dessa länder saknade föreningsfrihet.

I och med uppkomsten av den kurdiska regionen i norra Irak fick Assyrian AID Society och Christian Aid Program in North Iraq, CAPNI möjlighet att etablera sig och verka fritt.

Assyriska hjälpfondens samarbete med Assyrian Aid Society och Christian Aid Program in North Iraq kom igång på allvar efter Saddams fall 2003 då behovet av biståndsverksamhet var som störst när många assyrier kaldéer syrianer flydde från städerna Basra, Bagdad och Mosul till norra Irak. Största delen av Assyriska hjälpfondens humanitära arbete i Irak var i form av akut hjälp till flyktingarna men också till bönderna i Nahlaområdet.

I samband med kriget i Syrien bildades två biståndsorganisationer; Assyrian Society for Helping and Development och Syrian Christian Relief Organization som Assyriska hjälpfonden haft äran att samarbeta med. Tack vare det generösa bidraget från organisationens bidragsgivare har Assyriska hjälpfonden lyckats hjälpa många familjer som behöver mat, medicin och andra förnödenheter. Under de senaste fem åren har det från Assyriska hjälpfondens sida skickats ca 600 000 svenska kr.

Ditt ställningstagande som medmänniska är mycket viktigt och Ditt bidrag är avgörande. Därför hoppas vi att Du bidrar med Ditt stöd till dina behövande systrar och bröder.

Tack på förhand.

Sätt in ditt bidrag i Assyriska Hjälpfonden p-giro 249578-6 eller SWISH: 1236172928