Vänner,

Krisen i Syrien pågår fortfarande och vi kan inte blunda för den. Sedan kriget startade för snart sex år sedan har situationen för vårt folk blivit värre och värre. Det är nu av yttersta vikt att vi skänker vårt stöd till våra bröder och systrar!

Assyriska Hjälpfonden har sedan konflikten startade tack vare ert stöd lyckats arbeta hårt med att nå fram med mediciner, mat, husrum och andra förnödenheter. Behovet växer dock i takt med krigets utveckling och ert stöd är fortfarande avgörande.

De stora hjälporganisationerna lyser med sin frånvaro och desperationen är stor. Vi kanske inte kan stoppa kriget, men var och en kan bidra med sitt stöd – särskilt under denna stundande juletid som många kommer tvingas fira i misär.

Ditt ställningstagande är mycket viktigt och Ditt bidrag avgörande. Därför hoppas vi att Du bidrar med Ditt stöd till kampanjen idag.

Tack på förhand,
Assyriska Hjälpfonden

Märk talongen: Julklapp till flyktingarna i Syrien 24 95 78-6 eller SWISH: 1236172928

For payments from abroad

Assyriska Hjälpfonden i Sverige
C/O Cansu Upplandsgatan 66
113 44 Stockholm SWEDEN
IBAN: SE79 9500 0099 6026 0249 5786
BIC: NDEASESS