Assyriska hjälpfonden i Sverige grundades av Assyriska riksförbundet under Gulfkriget i början av 90-talet och är en av dem första assyriska biståndsorganisationerna i Sverige.  När fonden avvecklades ( efter ett beslut taget av Assyriska riksförbundets kongress 2009) tog några eldsjälar som låg bakom fondens grundande över och utvecklade organisationen till en självständig biståndsorganisation med egna stadgar och samt en egen styrelse.

Assyriska hjälpfonden är en svensk ideell förening som arbetar för insamling av humanitära och välgörenhetsändamål för de behövande assyrierna i Bethnahrin (namnet på assyriernas ursprungsområden i Mellanöstern).

Assyriska hjälpfonden i Sverige har en självständig verksamhet och ekonomi samt är partipolitiskt och religiöst obunden.

Fonden startade, i samarbete med Caritas Orientaliska och Caritas Sverige, ett utbildningsprojekt i staden Kamishly i Syrien. Men den största delen av Assyriska hjälpfondens humanitära arbete riktas och har riktats till Irak i form av akut hjälp till flyktingarna i olika delar av landet.

Sedan kriget i Syrien utbröt har Assyriska hjälpfonden lagt sin fokus enbart på situationen i Syrien. Tack vare generösa bidrag från våra bidragsgivare har vi lyckats hjälpa många familjer som behöver mat, medicin och andra förnödenheter. Under bara 2016 har vi hittills skickat ca 200 000 svenska kr och kommer att skicka ytterligare 100 000 svenska kr inför jul.

Ditt ställningstagande som medmänniska är mycket viktigt och Ditt bidrag är avgörande. Därför hoppas vi att Du bidrar med Ditt stöd till dina behövande systrar och bröder.

Tack på förhand.

Sätt in ditt bidrag i Assyriska Hjälpfonden p-giro 249578-6eller SWISH: 1236172928

För inbetalningar från utlandet

ASSYRISKA HJÄLPFONDEN
C/O Cansu
Upplandsgatan 66
113 44 Stockholm
SWEDEN

IBAN: SE79 9500 0099 6026 0249 5786
BIC: NDEASESS